Från A4 till verklig storlek

Under min forskning som doktorand ställdes jag inför frågan om hur det konstnärliga arbetet ska dokumenteras. En av frågeställningarna i forskningen handlade just om den konstnärliga processens relation till slutprodukt och genom mitt experimenterande med frågan utvecklades en biprodukt som för tillfället går under namnet “Från A4 till mänsklig storlek”. Det är ett kommmunikationsformat som möjliggör en inblick i en process och ger plats för bredare kommunikation än vad som oftast ryms i själva slutprodukten (där en sådan finns). Genom användning av en dokumentationskamera kan upphovspersonen utföra en sorts “live PowerPoint” som kan innefatta bilder, skisser (som även kan utföras “live”), musik och talad text. Det är ett översättande mellan det som finns “på pappret” och det som ska uppenbaras i världen, eller kanske redan har uppenbarats. Formatet kan alltså appliceras i efterhand på en redan fullbordad process för att skapa djupare förståelse för processen som föregått det redovisade resultatet, men kan också utföras som ett mer spekulativt tankeexperiment på en ännu icke uppstartad process.

Rasmus Ölme

Rasmus Ölme är utbildad vid Svenska Balettskolan och (Dans-och cirkushögskolan) Stockholms konstnärliga högskola. Han har en lång karriär som dansare och koreograf, och har bl a arbetat med Ultima Vez/Wim Vandekeybus. 2001 grundade han gruppen REFUG och debuterade med verket ”This is not a test” som hyllades av en enad kritikerkår. Sedan dess har han skapat ett antal verk som turnerat nationellt och internationellt. Vid sidan av detta är han en eftersökt lärare och undervisar runt om i världen på yrkesutbildningar, kompanier, festivaler mm. I maj 2014 disputerade han på sin avhandling From Model to Module – a move towards generative choreography vid Dans-och cirkushögskolan i Stockholm. Från och med den 1 januari 2015 är han ledare för dansutbildningen vid Statens Scenekunstskole i Köpenhamn.

 

foto Håkan Carlsson
foto Håkan Carlsson

Bildens haptiska gränssnitt

Skissernas Museum 28 januari 2015 19.00

Birgitta Burling, bildkonstnär och Rasmus Ölme kommer att diskutera arbetet med Birgittas forskningsprojekt Bildens haptiska gränssnitt i förhållande till begreppet skiss

I projektet söktes begrepp med högre relevans för måleriets processer. En utgångspunkt var konsthistorikern Alois Riegls teorier om det haptiska seendet. För att bryta med invanda föreställningar och sätt att göra var det viktigt att bjuda in konstnärer från andra genrer. Tanken var att de olika disciplinernas kunskapsfält, uttrycksformer och metoder, dess brytpunkter möjligtvis var vägen för att nå en ny domän. Läs mer här!

 

birgittabbild
Målning: Birgitta Burling

 

Master class

Inter Arts Center och Danscentrum Syd 29 januari 2015 18.00-21.00

Rasmus Ölme håller en master class för yrkesverksamma dansare i Malmö. Klassen är öppen för publik. Antal platser är begränsade, föranmäl dig till info[at]samtidsverket.se. Efter klassen går vi gemensamt upp till IAC och Röda Rummet där Rasmus kommer att presentera sin forskning som låg till grund för sin avhandling From Model to Module – a move towards generative choreography. Läs mer här!

 

 

images

Gravitationens mystik

Skissernas Museum 25 februari 2015 19.00

Bengt E. Y. Svensson professor emeritus i högenergifysik vid Lunds Universitet i samtal med Rasmus Ölme. 

”Som utövare inom dans och koreografi är gravitationen ett grundläggande studieämne rent praktiskt men sällan talar vi om den ur ett teoretiskt perspektiv. En fråga är hur vi kan tänka på gravitationen som kraft istället för som tyngd. Ofta när vi talar om gravitationen menar vi tyngdlagen istället för gravitationen som kraft och som ett genomgående närvarande fenomen. I dansen används ofta begreppet tyngdpunkt och jag vill skapa en djupare förståelse av detta. Trots att det är en så grundläggande naturlag verkar fenomenet än innehålla en viss mystik. Jag skulle därför vilja hålla ett samtal i gränssnittet mellan den mer empiriska kunskapen om gravitationen och det praktiskt konstnärliga arbete jag gör inom koreografi.”

 

 

 

bengt ey

Skalförskjutningar i rummet

Skissernas Museum 22 april 2015 19.00 

Med skissen som utgångspunkt samtalar koreografen och dansaren Rasmus Ölme med arkitekten och scenografen Ralph Richardt Strøbech om olika perspektiv på förändringar av och i rummet. Det kan t ex handla om övergångar mellan två dimensioner och tre dimensioner eller skalförskjutningar, men även om kropp och rörelse, olika praktiker och konstnärliga metoder.

Ralf Richardt Strøbech är ledare för Center for iscenesættelse & design och utbildningsledare för scenografi vid Statens Scenekunstskole i Köpenhamn. Han var konstnärlig ledare för Hotel Pro Forma 2007–2010. Sedan 2010 driver Strøbech LoopGroup. 

Samtalet äger rum i internationella salen entréavgift till museet är 50 kr.

 

IMG_0828

Auto-pilot

Inter Arts Center  23 april 2015 19.00

Ulrika Berg och Rasmus Ölme beställer varsitt kort solo av varandra

En fråga: Vad koreograferar oss när vi improviserar? Vi föreställer oss en form av improvisation som fungerar som en autopilot. Ett system som kör sig självt. All input systemet tidigare tagit emot vänder tillbaka ut. 

Ett experiment: Vi identifierar våra respektive intressen i vårt utövande av dans och koreografi och beställer sedan ett score av varandra baserat på dessa intressen. Med hjälp av den andre kan vi skapa en struktur för autopiloten så att den genererar ny information åt sig själv.  

Foto: Nicklas Dennermalm från Alt. Org av S. Lingserius Foto: Håkan Larsson
Foto: Nicklas Dennermalm från Alt. Org av S. Lingserius
Foto: Håkan Larsson