off extras

Samtidsverket är en aktiv länk mellan olika aktörer och platser. Detta bland annat genom att koppla samman möjligheter som uppstår i närtid. Eller med andra ord en fråga att ta tillfällen i akt när de uppstår.

THE OBJECT OF COMMUNICATION

STENKROSSEN Lund fredagen den 15 juni 2018 kl. 18.00

Ingrid Cogne & Six Formats

Hur och var uppstår möten och utbyten av kunskap? Ingrid Cogne använder begeppen ”underlätta/främja” och ”främjarens situation” som dramaturgiska redskap i det konstnärliga forskningsprojektet Six Formats. Six Formatsundersöker olika format som ofta används när presentationer av konstnärlig forskning/kunskap läggs fram: Publikationer, utställningar, symposier, lecture-performance, film/videovisning och workshop. Med utgångspunkt i dessa sex format skapas olika situationer i vilka dialogen i står i centrum och hur kunskap såväl artikuleras, förmedlas, utbyts som cirkulerar och tar sin utgångspunkt i tre olika sfärer: den fysiska, den sociala och den konceptuella. Six Formats förstår format i sig som kunskap. Six Formats främjar och underlättar för gemensamma processer, pågående självreflektioner och omformuleringar i syfte att nå en ömsesidig uppmärksamhet för de olika projektens behov.

Projektet pågår 2015-2018 och finansieras av Österrikes Vetenskapsfond och genom-förs vid Akademie der bildenden Künste, WIen.

Ingrid Cogne(1977, FR) är konstnär och forskare och arbetar inom koreografi och bildkonst, och som konstnärlig forskare. en filosofie doktorsexamen från Konstakademin i Wien och Forskarskolan för humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet i Lille. I sin avhandling Displacement(s) as Method(s) (2015) använder hon bland annat begreppen situation, närvaro och performaitivitet för sin undersökning av kropp, tal – och skriftspråk i en matrix bestående av fem metoder, three praktiker och verket Work. Ingrid Cogne är forskare vid Konstakademin i Wien (Akademie der bildenden Künste)

Varmt välkommen!
www.samtidsverket.se


OUDEIS

INTER ARTS CENTER Torsdagen den 12 maj 2016 kl 19.00

En koreografisk installation som tar sin utgångspunkt i Odysséen i sökandet efter relationer mellan tänkande och rörelse, kropp och text. Visningen följs av ett samtal kring tematiken och en live intervju.

OTHER, BALLET, PIECE

INTER ARTS CENTER lördagen den 14 maj 2016 kl 19.00

Detta är inte en annorlunda balett, utan en (av)vikande. En kropp som manövrerar alla sina riktningar, planlagd och inriktad men utan förut-bestämd representation. En återvändning till baletten där paradoxala logiker kollapsar. Ett efter-politiskt subjekt, som tycks kunna stå för allting. I verket fungerar baletten både som ett system av symboler och som ett ramverk för nya kroppsligheter. Istället för att ringa in balettens mittpunkt, försöker han tillsammans med Love Källman finna dess yttre gräns: Vad och Var är baletten? Var går dess gräns, och om den inte finns, var är skuggan?

Detta är inte en annorlunda balett, utan en (av)vikande. En kropp som manövrerar alla sina riktningar, planlagd och inriktad men utan förut-bestämd representation. En återvändning till baletten där paradoxala logiker kollapsar. Ett efter-politiskt subjekt, som tycks kunna stå för allting.

”Vårt tredje alternativ är inte den ena eller den andra, utan båda!

Ett krig för kärlek, ett kärleksfullt krig, en kärlek till krig, krigen kärlek, leken krikä, kräken ke, äkenkren.”

Koncept/Koreografi/Dans: Sebastian Lingserius | Med: Love Källman | Ljus: Sebastian Lingserius & Axel Norén | Musik/Ljuddesign: Franz Edvard Cedrins| Produktion: KASS Produktion | Samproduktion med: Weld| Utvecklat i residens hos: CCAP, MDT Stockholm och Weld | Med stöd av: Statens Kulturråd

Love Källman är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och varit verksam i Stockholm sedan 2004 och arbetat med koreografer som Björn Elisson, Malin Elgán, Cristina Caprioli, Eva Lundqvist, Dan Johansson, Mårten Spångberg/Xavier Leroy och Sidney Leoni m.fl. Hans samarbete går tillbaka långt i tiden, till stare efter deras avslutade utbildning tillsammans, och han har tidigare medverkat i verken ”Magnetfälten”, ”Tredje fasen”, ”Ofas”, ”alt.org” och ”Mover”.

www.kass-produktion.se

INTER ARTS CENTER
Bergsgatan 29
Vita Rummet vån 3
KOD till port och hiss 2456

IMG_1924 2

DANCE-THOUGHT

INTER ARTS CENTER lördagen den 14 november 18.00
Bergsgatan 29
Röda Rummet vån 4

Hur skapar vi nya förståelser för det vi ser genom att utforska ”inom” praktiken, alltså inom själva görandet? Vad händer när vi istället för att betrakta och tala om något från utsidan, på distans, går in i en subjektiv närkamp med ämnet?

Dance-Thought är en performativ föreläsning där koreografibegreppet presenteras både i dans och föreläsningsform. Dance-Thought är ett försök att reflektera över hur tänkande kan påverka vår uppfattning om koreografi och hur den producerar dans och dansande.

Efter Dance-Thought blir det ett publiksamtal med samtalsledare Jennie Lindström.

De-Sentation by Björn Säfsten
With: Björn Säfsten, Oskar Landstrom, Sebastian Lingserius

Performance-Lecture Björn Säfsten – Mitt Möllan 17 februari 19.00 Claesgatan 8 Malmö.

En föreläsningssituation smälter samman med en föreställningssituation när koreografen Björn Säfsten tillsamman med dansarna Sebastian Lingserius och Oskar Landström möter publiken i sin senaste ”performance-lecture” De-sentation: How to transgress a choreographed subject?! Det är ett experiment med inslag från aktuella verk, improvisationer, samtal och en läsning kring koreografisk metodik och praktik. Invävt finns också erfarenheter från ett pågående forskningsprojekt vid Umeå Konsthögskola som Björn driver tillsammans med filosofen Per Nilsson. Allt följs av en diskussion med publiken!

Björn har valt att tala om de-sentation istället för pre-sentation: Hur kan vi skapa nya förståelser för det vi ser genom att utforska ”inom” praktiken, alltså inom själva görandet? Vad händer när vi, istället för att betrakta något från utsidan, på distans och talar om, går in i en subjektiv närkamp med ämnet?

Med stöd av Kulturrådet, Stockholms Stad, Vetenskapsrådet

Föreställningen/föreläsningen är ett samarbete mellan Säfsten Produktion, Briza Maxima/MittMöllan och Samtidsverket.

www.bjorn-safsten.com

www.briza.se

www.mittmollan.se

unnamed