OM

Samtidsverket är ett initiativ sprunget ur intresset för konstnärlig forskning, utvecklingsarbete och fördjupning inom koreografi och dans. Vi vill skapa plats(-er)/rum/utrymme för en i vid mening fördjupad bildningsprocess som styrs av nyfikenhet, delaktighet och viljan att dela med sig. Med utgångspunkt i en konstnärs idévärld och processens möjliga förgreningar bjuder Samtidsverket in till möten där utbyten av tankar och idéer och deras växelverkan står i fokus. Vi vill lyfta fram olika sätt att tänka om och verka för konstnärlig utveckling och forskning i förhållande till när, var och hur. 

Samtidsverket tillvaratar resurser och möjligheter som redan finns i de omgivande närmiljöerna och tänker i termer av ”kretslopp”, dvs. kunskapande som får cirkulera i och mellan olika personer, miljöer och platser. Vi vill dela med oss av kunskapen och intresset för koreografi. Vi ger en konstnär inom i första hand koreografi och dans möjlighet att utforska en idé med skissen som ”tema” och låta skissen vara såväl medel som mål.

Vi är intresserade av början. Vi är intresserade av kunskapstörst, av nyfikenheten som drivkraft, av problematisering som incitament till en första skiss — ett första nedslag.

Våra offentliga arrangemang är öppna för alla och gratis att ta del av.

 

KulturbrygganLogo_vit

 

Samtidsverket drivs med stöd av Kulturbryggan