Ingrid Cogne & Six Formats THE OBJECT OF COMMUNICATION

STENKROSSEN
fredagen den 15 juni 2018 kl. 18.00
Kastanjegatan 13, Lund

Hur och var uppstår möten och utbyten av kunskap? Ingrid Cogne använder begeppen ”underlätta/främja” och ”främjarens situation” som dramaturgiska redskap i det konstnärliga forskningsprojektet Six Formats. Six Formatsundersöker olika format som ofta används när presentationer av konstnärlig forskning/kunskap läggs fram: Publikationer, utställningar, symposier, lecture-performance, film/videovisning och workshop. Med utgångspunkt i dessa sex format skapas olika situationer i vilka dialogen i står i centrum och hur kunskap såväl artikuleras, förmedlas, utbyts som cirkulerar och tar sin utgångspunkt i tre olika sfärer: den fysiska, den sociala och den konceptuella.

Six Formats förstår format i sig som kunskap. Six Formats främjar och underlättar för gemensamma processer, pågående självreflektioner och omformuleringar i syfte att nå en ömsesidig uppmärksamhet för de olika projektens behov.

Projektet pågår 2015-2018 och finansieras av Österrikes Vetenskapsfond och genom-förs vid Akademie der bildenden Künste, WIen.

Ingrid Cogne(1977, FR) är konstnär och forskare och arbetar inom koreografi och bildkonst, och som konstnärlig forskare. en filosofie doktorsexamen från Konstakademin i Wien och Forskarskolan för humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet i Lille. I sin avhandling Displacement(s) as Method(s) (2015) använder hon bland annat begreppen situation, närvaro och performaitivitet för sin undersökning av kropp, tal – och skriftspråk i en matrix bestående av fem metoder, three praktiker och verket Work. Ingrid Cogne är forskare vid Konstakademin i Wien (Akademie der bildenden Künste)

Varmt välkommen!
www.samtidsverket.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *