Författare: Malin Astner

Ingrid Cogne & Six Formats THE OBJECT OF COMMUNICATION

STENKROSSEN
fredagen den 15 juni 2018 kl. 18.00
Kastanjegatan 13, Lund

Hur och var uppstår möten och utbyten av kunskap? Ingrid Cogne använder begeppen ”underlätta/främja” och ”främjarens situation” som dramaturgiska redskap i det konstnärliga forskningsprojektet Six Formats. Six Formatsundersöker olika format som ofta används när presentationer av konstnärlig forskning/kunskap läggs fram: Publikationer, utställningar, symposier, lecture-performance, film/videovisning och workshop. Med utgångspunkt i dessa sex format skapas olika situationer i vilka dialogen i står i centrum och hur kunskap såväl artikuleras, förmedlas, utbyts som cirkulerar och tar sin utgångspunkt i tre olika sfärer: den fysiska, den sociala och den konceptuella.

Six Formats förstår format i sig som kunskap. Six Formats främjar och underlättar för gemensamma processer, pågående självreflektioner och omformuleringar i syfte att nå en ömsesidig uppmärksamhet för de olika projektens behov.

Projektet pågår 2015-2018 och finansieras av Österrikes Vetenskapsfond och genom-förs vid Akademie der bildenden Künste, WIen.

Ingrid Cogne(1977, FR) är konstnär och forskare och arbetar inom koreografi och bildkonst, och som konstnärlig forskare. en filosofie doktorsexamen från Konstakademin i Wien och Forskarskolan för humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet i Lille. I sin avhandling Displacement(s) as Method(s) (2015) använder hon bland annat begreppen situation, närvaro och performaitivitet för sin undersökning av kropp, tal – och skriftspråk i en matrix bestående av fem metoder, three praktiker och verket Work. Ingrid Cogne är forskare vid Konstakademin i Wien (Akademie der bildenden Künste)

Varmt välkommen!
www.samtidsverket.se

Sebastian Lingserius KASS produktioner

INTER ARTS CENTER onsdagen den 12 maj kl 19.00

OUDEIS

En koreografisk installation som tar sin utgångspunkt i Odysséen i sökandet efter relationer mellan tänkande och rörelse, kropp och text. Visningen följs av ett samtal kring tematiken och en live intervju. Medverkar gör förutom Sebastian själv dansaren Allison Ahl.

 

INTER ARTS CENTER lördagen den 14 maj kl 19.00

OTHER, BALLET, PIECE

Detta är inte en annorlunda balett, utan en (av)vikande. En kropp som manövrerar alla sina riktningar, planlagd och inriktad men utan förut-bestämd representation. En återvändning till baletten där paradoxala logiker kollapsar. Ett efter-politiskt subjekt, som tycks kunna stå för allting. I verket fungerar baletten både som ett system av symboler och som ett ramverk för nya kroppsligheter. Istället för att ringa in balettens mittpunkt, försöker han tillsammans med Love Källman finna dess yttre gräns: Vad och Var är baletten? Var går dess gräns, och om den inte finns, var är skuggan?