PÅ GÅNG

Ingrid Cogne & Six Formats

THE OBJECT OF COMMUNICATION

 

STENKROSSEN
fredagen den 15 juni 2018 kl. 18.00
Kastanjegatan 13, Lund

Hur och var uppstår möten och utbyten av kunskap? Ingrid Cogne använder begeppen ”underlätta/främja” och ”främjarens situation” som dramaturgiska redskap i det konstnärliga forskningsprojektet Six Formats. Six Formatsundersöker olika format som ofta används när presentationer av konstnärlig forskning/kunskap läggs fram: Publikationer, utställningar, symposier, lecture-performance, film/videovisning och workshop. Med utgångspunkt i dessa sex format skapas olika situationer i vilka dialogen i står i centrum och hur kunskap såväl artikuleras, förmedlas, utbyts som cirkulerar och tar sin utgångspunkt i tre olika sfärer: den fysiska, den sociala och den konceptuella.

Six Formatsförstår format i sig som kunskap. Six Formats främjar och underlättar för gemensamma processer, pågående självreflektioner och omformuleringar i syfte att nå en ömsesidig uppmärksamhet för de olika projektens behov.

Projektet pågår 2015-2018 och finansieras av Österrikes Vetenskapsfond och genom-förs vid Akademie der bildenden Künste, WIen.

Ingrid Cogne(1977, FR) är konstnär och forskare och arbetar inom koreografi och bildkonst, och som konstnärlig forskare. en filosofie doktorsexamen från Konstakademin i Wien och Forskarskolan för humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet i Lille. I sin avhandling Displacement(s) as Method(s) (2015) använder hon bland annat begreppen situation, närvaro och performaitivitet för sin undersökning av kropp, tal – och skriftspråk i en matrix bestående av fem metoder, three praktiker och verket Work. Ingrid Cogne är forskare vid Konstakademin i Wien (Akademie der bildenden Künste)

Varmt välkommen!
www.samtidsverket.se

OUDEIS

Sebastian Lingserius KASS produktioner på INTER ARTS CENTER torsdagen den 12 maj kl 19.00 2016 OUDEIS En koreografisk installation som tar sin utgångspunkt i Odysséen i sökandet efter relationer mellan tänkande och rörelse, kropp och text. Visningen följs av ett samtal kring tematiken och en live intervju.

OTHER, BALLET, PIECE

Sebastian Lingserius KASS produktioner på INTER ARTS CENTER lördagen den 14 maj kl 19.00 2016 OTHER, BALLET, PIECE Detta är inte en annorlunda balett, utan en (av)vikande. En kropp som manövrerar alla sina riktningar, planlagd och inriktad men utan förut-bestämd representation. En återvändning till baletten där paradoxala logiker kollapsar. Läs mer här. 

Dance-thought

Björn Säfsten och Sebastian Lingserius gästar åter Samtidsverket. 
Den 14 november 2015 kl 18 – 21 på Inter Art Center, Röda Rummet.
Hur skapar vi nya förståelser för det vi ser genom att utforska ”inom” praktiken, alltså inom själva görandet? Dance-Thought är en performativ föreläsning där koreografibegreppet presenteras både i dans och föreläsningsform. läs mer här

Inträde är som alltid gratis!  Välkommen!!

Samtid och Framtid

Vi är mycket glada för den gångna våren 2015 och tack alla ni som kom och tog del av våra arrangemang! Tre samtal på Skissernas Museum och flera spännande sammankomster och visningar på Inter Arts Center där vi inte bara fått följa utan fått möjlighet att lära oss genom de frågeställningar som Rasmus Ölme använt i sitt själv-curaterande program. Rasmus kommer tillbaka senare i höst till IAC och ni kommer få nya chanser att möta honom och hans konstnärskap. Samtidsverket fortsätter arbeta under hösten med fundraising för att kunna presentera nya själv-curaterande konstnärer.